Tiskopisy pro freventanty AMK-Autoškoly.

Zde si můžete "stáhnout"veškeré tiskopisy pro Vaše studium v naší AMK-Autoškole.Po vytištění všech formulářů,navštivte Vašeho praktického lékaře. Veškeré formuláře je nutné předat na naši autoškolu.Poté Vás budeme včas informovat o zahájení Vašeho kurzu k získání řidičského oprávnění sk.B

Žádost opřijetí k vyuce a výcviku. str.1
(Po jejim vytištění otočte a vložte list opět do tiskárny a vytiskněte str.2)

Záznam o zkouškách z odborné způsobilosti str.2

Posudek o zdravotní způsobilosti.(Platí i pro seniory)

RADÍME.  

S přibívajícím věkem přibívají i zdravotní problémy.I vtomto případě na seniory zák.č.361/2000 Sb.v § 6 a 9 nezapomněl. Jedná se o řidiče který se ze zdravotních důvodů nemůže během jízdy připoutat bezpečnostním pásem (např.bolesti zad,těhotné ženy apod.). V tomto případě můžete využít zákonem danný formulář.
Lékařské potvrzení, o nemožnosti připoutat se bezpečnostními pásy na sedadle motorového vozidla ze zdravotních důvodů.

Bezpečnostní pásy.

Tiskopisy pro ostatní účastníky na pozemních konunikacích.

Tiskopis pro firmy.
Při jízdě s firemním vozidlem obvzvlážď mimo území české republiky:je vhodné, aby tento tiskopis měl řidič během jízdy usebe. (Obvzlášť Rakousko,Německo apod.)
Užívání firemního automobilu.

Tiskopis související,NEHODA.
Tento formulář je uzpůsoben tak, abyste nezapomněli uvést důležité skutečnosti stanované zákonem č. 361/2000 Sb.
Zákon stanovuje: že jste povinni vyplnit společný záznam o dopravní nehodě, který obsahuje identifikaci místa a času nehody, jejich účastníky a vozidla, příčiny, průběh a následky nehody, který podepíší všichni účastníci a neprodleně ho předají svému pojistiteli. Použitím jednotného formuláře záznamu o dopravní nehodě předejte problémům s uplatněním pojištění, protože při nesprávném sepsání údajů nemusí pojišťovna vyplatit pojistné plnění plné výši.

Záznam o dopravní nehodě.

Plná verze