Zákaz řízení osobního automobilu sk.B.

V případě zákazu řízení(např.soud),nebo při strátě 12 bodů: musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.
Formulář žádost o Řidičské oprávnění - Posudek zdravotní způsobilosti
najdete zde

Co je potřeba přinést do autoškoly?.  

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění.V tomto případě musíte předložit níže uvedené doklady. Rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu: o zákazu činnosti v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení.

Výpis z karty řidiče. (Získáte na úřadě s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bidliště)
Žádost o řidičské oprávnění.
Posudek o zdravotní způsobilosti.
Dopravně psychologické vyšetření.
(Je nutné se předem objednat).

Musím absolvovat cvičné jízdy?

Teoreticky nemusíte,
postačuje samotné přezkoušení. Vzhledem k náročnosti přezkoušení doporučujeme a nabízíme u každé skupiny alespoň jednu cvičnou jízdu.(2×45min)

Kdy můžete přezkoušení absolvovat.
Cvičné jízdy a přezkoušení můžete absolvovat až následující den po vypršení 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. To je vyznačeno v evidenční kartě řidiče jako „Datum ukončení“.

Jaký je rozsah přezkoušení?
Je to podobné jako závěrečná zkouška v autoškole: test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci ovládání a údržba vozidla (ke každé skupině o kterou žádáte) praktická jízda (na vozidle každé skupiny o kterou žádáte).

Jaký je postup při přezkoušení?
Přezkoušení se skládá:test z pravidel silničního provozu(provádí se elektronickou formou).
V další části zkoušky frekventant o řidič. oprávnění prokazuje zejména základní znalosti a dovednosti úkonů přípravy vozidla před jeho použitím.Před zahájením jízdy prověřit stav pneumatik,osvětlení vozidla a směrových světel,brzdových světel,palubní kontrolky.Dále funkčnost stěračů,řízení a brzd.V neposlední řadě kontrola provozních náplní olej,chladící kapalina apod. (Provádí se u vozidla před jízdou.)

Plná verze