Řidičské oprávnění skB.

Kurz student sk.B  - 15.200 Kč. Určen studentům středních a vyšších škol a taktéž pro studenty středních odborných učilišť. Včetně ostatních uchazečů o získání řidičského oprávnění sk.B.

B 2200 - Příležitost pro každého.
Vzhledem k tomu ,že řidičského oprávněni není jednoduchá a levná záležitost,se v této nadstandartní službě snažíme zřístupnit řidičské oprávnění sk.B široké veřejnosti. Frekventat v první fázi zaplatí pouze vstupní částku(2200Kč-zpravidla do 14 dnů od zahájení kurzu.) Pak následně v pravidelných měsíčních splátkách dle dohodnutého splátkového kalendáře. Vše bez navýšení.

V Naší AMK-Autoškole máte vždy něco navíc.

Veškeré učební pomůcky: CD,DVD,učebnice,postupové a dílčí testy zdarma. Úspěšní frekventanti obrdrží vždy malý dárek související s provozem vozidla.
Poznámka:ceny kurzovného se v návaznosti na cenu PHM mohou během roku mírně lišit.

Ceník služeb souvisejících se sk.B
Školení řidičů zák.262/2006Sb.(referent)  - 350 až 390 Kč.
Kondiční jízdy sk.B jedna vyuč.hodina    - 295 Kč
Navráceni řidič oprávnění sk.B                - 3400 až 4000 Kč.

Pokud hledáte autoškolu a nemužete se rozhodnout.. tuto vřele doporučuji... :) Výcvik mi trval tak jak měl, jak mi bylo slibeno. Na hodinach jsme se vždy společně domluvili. Skvělí přístup.. Rada na ně budu vzpomínat!

Kondiční jízdy-Navrácení ŘP sk.B.

Jste držitelem sk.B: ale dlouho jste za volantem neseděli a připadáte si nejistě? Obáváte se důležitých úkonů které jso nutné k ovládání Vašeho vozidla? Využijte kondičních jízd!

Naše autoškola se snaží: neustále zkvalitňovat a rozšiřovat poskytované služby. Pro držitele,držitelky řidič.oprávnění sk.B.Jsme připravily takzv.kondiční jízdy.Tyto probíhají pod dohledem zkušeného insruktora na vozidlech AMK-Autoškoly.Jedna vyučovací lekce zahrnuje 2 vyučovací hodiny(2×45 min).

Další intenzivní příprava: pak pokračuje dle dohody s konkrétním frekventantem.Počet kondič.jízd není omezen. Může probíhat i formou dlouhodobějšího výcviku. Smyslem kondič.jízd je bezpečný a plynulý pohyb v silničním provozu. Výsledkem pak je:sebedůvěra, pohoda,odpadá nepřítel stres).

V případě zákazu řízení:(např.soud,strátě 12 bodů.)

musíte absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti za účelem vrácení řidičského oprávnění.To znamená, kdy ode dne nabytí právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok. Dále musíte prokázat zdravotní způsobilost.
(formulář žádost o ŘO, posudek zdravotní způsobilosti najdete zde ).
V neposlední řadě je nutné podrobit se dopravně psychologickému vyšetření.(Je nutné se předem objednat)např.
Dopravní psychologie Otrokovice Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice tř. Osvobození 1388 765 02 Otrokovice Tel.: 607 192 563
debefova@psychotestyridicu.cz

Co je potřeba přinést do autoškoly?
Žádost ořidičské oprávnění.
Posudek o zdravotní způsobilosti.
Výpis s karty řidiče získáte na úřadě s rozšířenou působností v místě Vašeho trvalého bydliště.
Výsledek psychologického vyšetření
Soudní rozhodnutí (pouze v případě zákazu řízení).

Školení řidičů "REFERENT"

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplívající ze Zákoníku práce(zák.č.262/2006/Sb.
,zákoník práce,ve znění pozdějších předpisů). Týká se všech zaměstnanců,kteří fyzicky řídí v souvislosti s výkonem práce motorové vozidlo.

V praxi se např.jedná: i o zaměstnance,kteří řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to,zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého,ale např.i o zaměstnance,který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v §103odst.2 ukládá zaměstnavateli: povinnost"zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech  k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce,které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům,s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na pracovišti,na kterém je práce vykonávána,a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování.

Obsah kurzu školení řidičů: kurz je určen pro školení řidičů referentů i řidičů z povolání motorových vozidel do 3,5 t. Obsahuje stručný, srozumitelný a praktický výklad, související s legislativu v aktuálním znění. Obrázky, animace a jiné interaktivní prvky zvyšující atraktivitu školení. Součástí doprovodných služeb je i informování uživatelů o změnách v pravidlech silničního provozu i mimo opakovací termín školení formou e-mailové zprávy s výkladem změn.

Základní témata kurzu školení řidičů: zvláštní předpisy pro pracovní cesty, nová a problematická pravidla silničního provozu, postup při dopravní nehodě, sankce a bodový systém, zásady bezpečné a defenzivní jízdy, úsporná jízda, kvízy - situace na silnicích.Délka studia školení je individuální.Průměrná délka absolvování kurzu je cca 180 minut. Obsah kurzu lze v případě požadavku zákazníka doplnit či upravit.
Plná verze