Řidičský průkaz skupina "B" věková hranice 18 let.

Opravňuje k řízení: Motorová vozidla, která nespadají do žádné ze skupin A1, A2, A a B1, s největší povolenou hmotností nepřevyšující 3,5 tuny a maximálně 8;místy sezení mimo řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3,5 tuny(schválený pozměňovací návrh připouští rozšíření na 4,25t). Lze zahájit již před dovršením věku.

Řidičské oprávnění skupiny B: platí i pro vozidla skupiny A1 s automatickou převodovkou a pro vozidla skupiny B1. Řidičské oprávnění skupiny B opravňuje držitele, který dosáhl věku 21 let, i k řízení tříkolových vozidel skupiny A.

Naučit se řídit motorové vozidlo: je celosvětovou životní dovedností. Profesionální výcvik řidiče v naší AMK-Autoškole je zaměřen k tomu,jak nejlépe přispět novým řidičům,aby se naučili dokonalým řidičským návykům.

..My Vám pomůžeme uchopit volant do vlastních rukou..
Na rozdíl od jiných; je samozřejmostí v naší autoškole i jízda po dálnici a silnici pro motorová vozidla. Vyuka jízd se v maximální míře přizpůsobuje požadavkům frekventantů.(SO,Ne, v místě bydliště).

...Než se rozhodnete...

Než se rozhodnete: ze všeho nejlepší je informovat se u svých známých a příbuzných na Vámi vybranou AŠ. Existují AŠ dobré, ale bohužel mnoho je i těch méně dobrých. Zjistěte si,jak a kde probíhá vyuka, kolik hodin teorie a jízd je v AŠ.Neprobíhá-li teorie vůbec nebo jen nahodile, pak pozor, i praktické jízdy budou podobné. Ačkoliv počet hodin přesně stanoví zákon 247/2000 Sb.,někteří ho totiž nedodržují. Do doby než zahájíte návštěvu kurzu, nemá s vámi AŠ žádné výlohy. Úroveň se dá zjistit hned při první teorii.Myslíme si tedy, že výše uvedené informace Vám již jistě něco napoví.

V případě Vašeho zájmu:

Máte-li zájem:
o řidičské oprávnění sk.B můžete si "stáhnout" tyto Formuláře:
*Žádost o řidičské oprávněnin
*Posudek o zdravotní způsobilosti

Po vyplnění obou formulářů je nutné navštívit Vašeho praktického lékaře,který Vám potvrdí v "Posudku"zdravotní způsobilost. Posudek zdravotní způsobilosti v den doručení na autoškolu nesmí být starší, než tři měsíce.
Všechny tyto dokumenty prosím doručte k registraci na naši AMK-Autoškolu. Můžete je předat jednak osobně(doporučujem),nebo zaslat poštou. O zahájení kurzu Vás budeme včas informovat prostřednictvím SMS zprávy.

Plná verze